TỔ CHỨC LỄ SƠ KẾT HỌC KÌ I NĂM HỌC 2018 – 2019

TỔ CHỨC THĂM HỎI GIA ĐÌNH CHÍNH SÁCH NHÂN KỶ NIỆM 74 NĂM NGÀY THÀNH LẬP QĐND VIỆT NAM 22/12

KỈ NIỆM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11

TỔ CHỨC BUỔI TUYÊN TRUYỀN TÌM HIỂU KIẾN THỨC ATGT CHO HỌC SINH

TỔ CHỨC BUỔI TRUYỀN THÔNG CHUYÊN ĐỀ VỀ CHĂM SÓC SKSS/KHHGĐ CHO HỌC SINH

HOẠT ĐỘNG HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN ĐỢT III – NĂM 2018

grass 1234
grass copy

Kiểm tra trực tuyến

Đại số 7

Giáo viênthcsphutho 
MônMôn Toán
Đăng ký ngay

Hình học 7

Giáo viênthcsphutho 
MônMôn Toán
Đăng ký ngay