HỘI NGHỊ CÔNG CHỨC VIÊN CHỨC TRƯỜNG THCS PHÚ THỌ NĂM HỌC 2020 – 2021

TỔ CHỨC ĐẠI HỘI BAN ĐẠI DIỆN CHA MẸ HỌC SINH NHIỆM KỲ 2020 – 2021

TỔ CHỨC LỄ KHAI GIẢNG NĂM HOC 2020 – 2021

TỔ CHỨC LỄ TỔNG KẾT VÀ PHÁT THƯỞNG NĂM HỌC 2019 – 2020

TUYÊN TRUYỀN HOẠT ĐỘNG VỆ SINH VÌ MÔI TRƯỜNG NĂM HỌC 2020

TÌNH HÌNH COVID _19

grass 1234
grass copy

Kiểm tra trực tuyến

Đại số 7

Giáo viênthcsphutho 
MônMôn Toán
Đăng ký ngay

Hình học 7

Giáo viênthcsphutho 
MônMôn Toán
Đăng ký ngay