22Th9/21
H2.2

CHỦ TỊCH UBND TỈNH ĐỒNG THÁP KIỂM TRA CÔNG TÁC CHUẨN BỊ, DẠY HỌC NĂM HỌC 2021-2022 VÀ TRAO TẶNG QUÀ CHO HỌC SINH KHÓ KHĂN TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ PHÚ THỌ

CHỦ TỊCH UBND TỈNH ĐỒNG THÁP KIỂM TRA CÔNG TÁC CHUẨN BỊ, DẠY HỌC NĂM HỌC 2021-2022 VÀ TRAO TẶNG QUÀ CHO HỌC SINH KHÓ KHĂN TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ PHÚ THỌ