DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 6, LỚP 7 NĂM HỌC 2022 – 2023

Tên file: 25-4_-QD-Danh-muc-SGK-lop-6-lop-7-3-2.pdf
Tải về

Thực hiện theo công văn 369/PGDĐT-CMNV ngày 10 tháng 05 năm 2022 của PGDĐT Tam Nông về việc tổ chức triển khai thực hiện danh mục sách giáo khoa lơp 6,7 sử dụng tại cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh đồng tháp năm học 2022-2023. Nay Trường THCS Phú Thọ thông báo Danh mục Sách Giáo Khoa lớp 6,7 sử dụng tại cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh đồng tháp năm học 2022-2023

DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 6

(Kèm theo Quyết định số    454/QĐ-UBND-HC ngày 05 tháng 05 năm 2022 của Uỷ ban nhân dân Tỉnh)

 

STT

 

MÔN

 

NHÓM TÁC GIẢ

NHÀ XUẤT BẢN

 

 

1

Ngữ văn 6 Tập một Nguyễn Thị Hồng Nam (Chủ biên), Trần Lê Duy, Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Nguyễn Thị Minh Ngọc, Nguyễn Thành Thi, Nguyễn Thị

Ngọc Thúy

 

 

 

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Ngữ văn 6 Tập hai Nguyễn Thị Hồng Nam (Chủ biên), Trần Lê Duy, Dương Thị Hồng Hiếu, Phan Mạnh Hùng, Nguyễn Thị Minh Ngọc, Trần Tiến Thành,

Nguyễn Thành Thi, Nguyễn Thị Ngọc Thúy, Lê Quang Trường

 

 

2

Toán     6    Tập một Trần Nam Dũng, Bùi Văn Nghị (Đồng Tổng chủ biên), Vũ Quốc Chung, Trần Đức Huyên (Đồng Chủ biên), Nguyễn Cam, Nguyễn Hắc Hải, Nguyễn Văn Hiển, Chu Thu Hoàn, Lê Văn Hồng, Đặng Thị Thu Huệ, Ngô Hoàng Long, Dương Bửu Lộc, Trần Luận, Huỳnh Ngọc Thanh, Chu Cẩm Thơ, Phạm Thị Diệu Thùy, Nguyễn

Đăng Trí Tín

Toán 6 Tập hai
Tiếng    Anh    6

Tập một

Hoàng Văn Vân (Tổng chủ biên), Nguyễn Thị Chi (Chủ biên), Lê

Kim Dung, Phan Chí Nghĩa, Vũ Mai Trang, Lương Quỳnh Trang

3 Tiếng    Anh    6 Tập hai Hoàng Văn Vân (Tổng chủ biên), Nguyễn Thị Chi (Chủ biên), Lê Kim Dung, Phan Chí Nghĩa, Vũ Mai Trang, Lương Quỳnh Trang,

Nguyễn Quốc Tuấn

 

4

 

Giáo dục công dân 6

Đinh Phương Duy, Đào Thị Ngọc Minh, Huỳnh Văn Sơn (Đồng Chủ biên), Đào Lê Hòa An, Trần Tuấn Anh, Đào Thị Hà, Lưu Thị Thu Hà, Ngô Thái Hà, Nguyễn Thị Bích Hồng, Tiêu Thị Mỹ Hồng,

Đỗ Công Nam, Vũ Thị Thanh Nga

5 Cao Cự Giác (Tổng chủ biên, kiêm Chủ biên), Phạm Thị Hương,

Trần Thị Kim Ngân, Nguyễn Thị Nhị, Trần Ngọc Thắng

Khoa    học    tự

nhiên 6

 

 

6

 

Lịch sử và Địa lí 6

Nguyễn Kim Hồng (Tổng chủ biên phần Địa lí), Hà Bích Liên (Chủ biên phần Lịch sử), Phạm Thị Bình (Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Trà My, Mai Thị Phú Phương, Nguyễn Kim Tường Vy, Hà Văn

Thắng, Nguyễn Hữu Bách, Huỳnh Phẩm Dũng Phát, Phan Văn Phú, Nguyễn Thị Kim Liên, Vũ Thị Bắc, Phạm Đỗ Văn Trung

7 Tin học 6 Nguyễn Chí Công, Hà Đặng Cao Tùng, Đinh Thị Hạnh Mai, Hoàng

Thị Mai

8 Công nghệ 6 Bùi Văn Hồng (Tổng chủ biên), Nguyễn Thị Cẩm Vân (Chủ biên), Trần Văn Sỹ
 

9

 

Âm nhạc 6

Hồ Ngọc Khải, Nguyễn Thị Tố Mai (Đồng Tổng chủ biên), Nguyễn Văn Hảo (Chủ biên), Lương Diệu Ánh, Nguyễn Đăng Bửu, Nguyễn Thị Ái Chiêu, Nghiêm Thị Hồng Hà, Trần Vĩnh Khương, Trần Đức

Lâm, Phạm Gia Hoàng My, Lương Minh Tân

 

 

10

 

 

Mĩ thuật 6

Nguyễn Thị Nhung, Nguyễn Xuân Tiên (Đồng Tổng chủ biên), Nguyễn Tuấn Cường, Nguyễn Hồng Ngọc (Đồng Chủ biên), Quách Thị Ngọc An, Nguyễn Dương Hải Đăng, Nguyễn Đức Giang, Phạm Ngọc Mai, Trần Đoàn Thanh Ngọc, Đàm Thị Hải Uyên, Trần Thị

Vân

 

11

Giáo    dục           thể chất 6 Trịnh Hữu Lộc (Tổng Chủ biên), Lưu Trí Dũng (Chủ biên), Lê Minh Chí, Nguyễn Trung Kiên, Nguyễn Thiên Lý, Lâm Thanh

Minh, Lê Văn Quan, Phạm Thái Vinh

 

12

Hoạt động trải nghiệm, Hướng nghiệp 6 Đinh Thị Kim Thoa, Vũ Quang Tuyên (Đồng Tổng Chủ biên), Vũ Đình Bảy, Trần Thị Quỳnh Trang (Đồng Chủ biên), Trần Minh Hường, Nguyễn Thị Bích Liên, Vũ Phương Liên, Trần Bảo Ngọc,

Lại Thị Yến Ngọc, Vũ Thanh Thủy, Phạm Đình Văn

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

 

13

Tiếng     Anh    6 Explore English Nguyễn Thanh Bình (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Xuân Lan, Phạm Nguyễn Huy Hoàng, Đào Xuân Phương Trang, Lê

Nguyễn Như Anh

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh

 

14

Tiếng Anh 6

i-Learn    Smart World

Võ Đại Phúc (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc

Quyên, Đặng Đỗ Thiên Thanh, Lê Thị Tuyết Minh, Huỳnh Tuyết Mai, Nguyễn Dương Hoài Thương

DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 7
(Kèm theo Quyết định số    
454/QĐ-UBND-HC ngày 05 tháng 05 năm 2022 của Uỷ ban nhân dân Tỉnh)

STT

MÔN

NHÓM TÁC GIẢ

NHÀ XUẤT BẢN

 

 

1

Ngữ văn 7, tập một Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành Thi (đồng Chủ biên),

Trần Lê Duy, Phan Mạnh Hùng, Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn Thị Ngọc Thúy, Phan Thu Vân

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

 

Ngữ văn 7, tập hai

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành Thi (đồng Chủ biên), Nguyễn Thành Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, Dương Thị Hồng Hiếu,

Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn Thị Minh Ngọc, Nguyễn Thị Ngọc Thúy

 

 

2

Toán 7, tập một Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần Đức Huyên (Chủ biên), Nguyễn Cam, Nguyễn Văn Hiển, Ngô Hoàng Long, Huỳnh Ngọc Thanh
Toán 7, tập hai Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần Đức Huyên (Chủ biên), Nguyễn Cam, Nguyễn Văn Hiển, Ngô Hoàng Long, Huỳnh Ngọc Thanh
 

3

Giáo        dục công dân 7 Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Bùi Hồng Quân (Chủ biên), Đào Lê Hòa An, Trần Tuấn Anh, Nguyễn Thanh Huân, Đỗ Công

Nam

 

 

4

 

Khoa học tự nhiên 7

Cao Cự Giác (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Đức Hiệp, Tống Xuân Tám (đồng Chủ biên), Nguyễn Công Chung, Trần Hoàng Đương, Phạm Thị Hương, Phạm Thị Lịch, Trần Thị Kim Ngân, Trần Hoàng Nghiêm, Lê Cao Phan, Trần Ngọc Thắng,

Nguyễn Tấn Trung

 

 

5

 

 

Lịch    sử   và Địa lí 7

Hà Bích Liên, Mai Thị Phú Phương (đồng chủ biên phần Lịch sử); Trần Văn Nhân, Nguyễn Kim Tường Vy, Nguyễn Trà My, Hồ Thanh Tâm, Nguyễn Đức Hoà; Nguyễn Kim Hồng (Tổng chủ biên phần Địa lí); Phan Văn Phú, Mai Phú Thanh (đồng chủ biên phần Địa lí); Vũ Thị Bắc, Trần Ngọc Điệp, Nguyễn Hà Quỳnh Giao, Hoàng Thị Kiều Oanh, Huỳnh Phẩm Dũng Phát, Phạm Đỗ

Văn Trung

 

6

 

Tin học 7

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà Đặng Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, Bùi Việt Hà, Đinh Thị Hạnh Mai, Hoàng Thị

Mai

 

7

 

Công nghệ 7

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Cẩm Vân (Chủ biên), Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Nguyễn Tiến Lực, Quách Văn

Thiêm, Nguyễn Thị Thúy

 

8

 

Âm nhạc 7

Hồ Ngọc Khải, Nguyễn Thị Tố Mai (đồng Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn Hảo (Chủ biên), Lương Diệu Ánh, Nguyễn Đăng

Bửu, Trần Đức Lâm, Phạm Gia Hoàng My

 

9

 

Mĩ Thuật 7

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn Cường,

Nguyễn Hồng Ngọc (đồng Chủ biên), Nguyễn Đức Giang, Võ Thị Nguyên, Đàm Thị Hải Uyên, Trần Thị Vân

 

10

Giáo dục thể chất 7 Trịnh Hữu Lộc (Tổng Chủ biên), Lưu Trí Dũng (Chủ biên), Lê Minh Chí, Nguyễn Trung Kiên, Nguyễn Thiên Lý, Lâm Thanh

Minh, Trần Thái Ngọc, Phạm Thái Vinh

 

 

11

Hoạt      động Trải nghiệm,

hướng nghiệp 7

Đinh Thị Kim Thoa, Vũ Quang Tuyên (đồng Tổng chủ biên), Nguyễn Thị Bích Liên (Chủ biên), Nguyễn Hồng Kiên, Trần Bảo Ngọc, Trần Thị Quỳnh Trang, Phạm Đình Văn  

 

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

 

12

Tiếng Anh 7 Global

Success

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Chi (Chủ biên), Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, Phan Chí Nghĩa,

Lương Quỳnh Trang, Nguyễn Quốc Tuấn

 

13

Tiếng Anh 7

English Discovery

 

Trần Thị Lan Anh (Chủ biên), Nguyễn Thu Hiền

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm

 

 

14

 

Tiếng Anh 7 i-Learn Smart World

 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Đặng Đỗ Thiên Thanh, Lê Thị Tuyết Minh, Huỳnh Tuyết Mai, Nguyễn Thụy Uyên Sa

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh